Rreth Nesh

Dëshironi të bëheni pjesë e rrjetit tonë shqiptar në kerkobiz.com?

Pastaj ju automatikisht do të mund të rrisni vetëdijen e kompanisë tuaj, sepse faqet tona janë optimizuar në mënyrë të vazhdueshme në internet, nga e ciila gjithashtu do të ketëmundësi të përfitojë edhe kompania juaj.

Jemi të lumtur t'ju ndihmojmë me shërbimet tona.

Kush është kerkobiz.com?

Kerkobiz.com është një urë që lidhë kompanitë dhe bizneset shqiptar në tërë boten.

Kerkobiz.com është e vetmja platformë e cila ndihmon rrjetin online shqiptar, duke përfshirë gjitha shtetet. 

Me anë të shërbimeve që i ofron kjo platformë, ju keni mundësi të bashkoheni me biznese të ndryshme shqiptare interne dhe eksterne, po ashtu ofrojmë bashkepunim me trojet shqiptare.

Çdo hyrje në webfaqen kerkobiz.com përmban të dhënat si : kontakti dhe përshkrimi i kompanise apo shoqates tuaj.

Kerkobiz.com mundëson regjistrimin e firmave dhe shoqatave në webfaqe, ku ju mund

të shikoni sipas vendit secilën firmë dhe atë se çka ofrojnë ato.

Ne kemi ndarë kompanitë në kategori dhe nën-kategori të ndryshme.

Ju keni edhe mundesinë për të bërë edhe reklama ne periudha 1 dhe 3 Mujore. (Shiqo pakot)


Po ashtu kerkobiz.com merret me zhvillimin e webfaqeve për bizneset dhe shoqatat.


Adresa: Gerliswilstrasse 71 6020 Emmenbrücke

Oferta

Ofertat tona mund te i gjeni ketu.

Per Informata të mëtejshme mos hezitoni te na kontaktoni: 

Telefon. +41797000000 / Email. marketing@kerkobiz.com

Natyrisht, me kënaqësi do t'i përgjigjemi çdo pyetjeje që mund të keni.


Sign In